İstanbul Hafızlarından Aşr-ı Şerifler 1

Albümü aşağıdaki platformlardan dinleyebilirsiniz.

Açıklama

Albüm İçeriği

Bakara Suresi 148-153 (Hayır İnfak) / Abdulhamid Pehlivan
Bakara Suresi 267-269 (Hayır ve İnfak) / Abdulhamid Pehlivan
Haşr Suresi 18-21 (Cenaze) / Abdulhamid Pehlivan
Teğabun Suresi 14-18 (Nikah) / Abdulhamid Pehlivan
Yunus Suresi 104-109 (Genel Konular) / Abdulhamid Pehlivan
Fatır Suresi 1-7 (Genel Konular) / Abdullah Demir
Kasas suresi 85-88 (Kuranı Kerim) / Abdullah Demir
Rum Suresi 20-26 (evlilik- nikah) / Abdullah Demir
Zümer Suresi 23-31 (Kuranı Kerim) / Abdullah Demir
Cuma Suresi 9-11 (Ticari Faaliyetler) / Abdullatif Efe
Fatır Suresi 27-30 (İlim ve Ulema) / Abdullatif Efe
Kehf Suresi (Genel Konular) 45-49 / Abullatif Efe
Nahl Suresi 125-128 (Genel konular) / Abdullatif Efe
Nur Suresi 34-35 (Genel Konular) / Abdullatif Efe
Al-i İmran Suresi 26-29 (Sosyal Hizmetler) / Adem Akbaş
En’am Suresi 160-163 (Kurban Bayramı) / Adem Akbaş
Enfal Suresi 20-25 (Genel Konular) / Adem Akbaş
Fecr Suresi 15-30 (Cenaze) / Adem Akbaş
Nisa Suresi 103-106 (Cihad) / Adem Akbaş
Al-i İmran 100-103 (Kardeşlik) / Ahmet Saygı
Fussılet Suresi 30-36 (Genel Konular) / Ahmet Saygı
Hac Suresi 75-78 (Cihad) / Ahmet Saygı
Haşr Suresi 21-24 (Cenaze Merasimleri) / Ahmet Saygı
Münafıkun Suresi 9-11 (Ticari Faaliyetler) / Ahmet Saygı
Saf Suresi 10-14 (Cihad) / Ahmet Saygı
Ahzap Suresi 36-40 (Rasulullah) / Bünyamin Topçuoğlu
Araf Suresi 54-56 (genel konular) / Bünyamin Topçuoğlu
Enfal Suresi 45-47 (Kardeşlik) / Bünyamin Topçuoğlu
Enfal Suresi 27-30 (Genel Konular) / Bünyamin Topçuoğlu
Kehf Suresi 27-28 (Kuranı Kerim) / Bünyamin Topçuoğlu
Kıyame 1-40 (Genel Konular) / Bünyamin Topçuoğlu
Lokman Suresi 12-19 (Genel Konular) / Bünyamin Topçuoğlu
Mücadele Suresi 9-11 (ilim ulema) / Bünyamin Topçuoğlu
Bakara Suresi 109-112 (Genel Konular) / Eyüp Erdim
Kasas Suresi 76-77 (Ticari faaliyetler) / Eyüp Erdim
Bakara Suresi 153-157 (Şehitlik) / Faruk Algın
Beyyine Suresi (genel konular) / Faruk Algın
İsra Suresi 78-84 (Kuranı Kerim) / Faruk Algın
Nebe Suresi 31-40 (Genel Konular) / Faruk Algın
Ali İmran Suresi 185-186 (Cenaze) / Fatih Akman
Ali İmran Suresi 144-148 (Peygambere Tabi Olma) / Fatih Akman
Duha Suresi (Genel konular) / Fatih Akman
Enfal Suresi 1-4 (Genel Konular) / Fatih Akman
Hicr Suresi 85-99 (Kuranı Kerim) / Fatih Akman
İnsan Suresi 23-31 (Kuranı Kerim) / Fatih Akman
Mearic Suresi 19-35 (Genel Konular) / Fatih Akman
Neml Suresi 89-93 (Kuranı Kerim) / Fatih Akman
Nisa Suresi 78-80 (Cenaze) / Fatih Akman
Vakıa Suresi 75-96 (Kuranı Kerim) / Fatih Akman
Ahzap Suresi 41-48 (Peygamberimiz) / Fatih Kılıçoğlu
Furkan Suresi 21-31 (Genel Konular) / Fatih Kılıçoğlu
Müminun Suresi 115-118 (Genel Konular) / Fatih Kılıçoğlu
Şura Suresi 25-29 (Genel Konular) / Fatih Kılıçoğlu
Tarık Suresi 1-17 (Genel) / Fatih Kılıçoğlu
Tevbe Suresi 71-72 (Kardeşlik) / Fatih Kılıçoğlu